Diemelsee

Vrije tijd

Vakantiehuis Christa aan de Diemelsee

Wellness en sauna met uitzicht op het meer in het Sauerland

Gratis Wifi

Bad & Sauna

Vaatwasser & wasmachine

Gezinsvriendelijk

Afdruk


Familie Böhnlein-Spahn
Sonnenweg 3
34519 Diemelsee-Heringhausen
Telefon: +49 69 94410199
E-Mail: dv@holiday-diemelsee.de

Disclaimer - juridische informatie

§ 1 Waarschuwing voor de inhoud

De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De aanbieder van deze website aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en actualiteit van de gratis en vrij toegankelijke journalistieke adviezen en nieuwsberichten die worden verstrekt. Met naam genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de provider.

Het enkele feit dat de gratis en vrij toegankelijke inhoud wordt opgeroepen, schept geen contractuele band tussen de gebruiker en de aanbieder; in dit opzicht ontbreekt de wil van de aanbieder om wettelijk gebonden te zijn.

§ 2 Externe links

Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter (“externe Links”). Diese Websites unterliegen der aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten.

Toen de externe links voor het eerst werden aangemaakt, heeft de provider de externe inhoud gecontroleerd op eventuele overtredingen van de wet. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen.

De aanbieder heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte websites. en op de inhoud van de gelinkte pagina's.

Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud beschouwt.

Het is niet redelijk dat de provider de externe links voortdurend controleert zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen.

Dergelijke externe links zullen echter onmiddellijk worden verwijderd indien wettelijke overtredingen bekend worden.

§ 3 Auteursrechten en aanvullende auteursrechten

De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en
aanverwante wetten. bijkomend auteursrecht.

Elk auteursrecht dat niet is toegestaan door de Duitse wet op het auteursrecht en de naburige rechten, is
Voor exploitatie is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist.

Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproductie van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd.

De ongeoorloofde reproductie of overdracht van individuele
van afzonderlijke inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar.

Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden

Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hiervoor genoemde
paragrafen, zal dit uitdrukkelijk worden aangegeven op de daartoe bestemde plaats.

In dit geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden van toepassing in het respectieve individuele geval.

© Copyright

www.holiday-diemelsee.de

nl_NLNederlands