Diemelsee

Vrije tijd

Vakantiehuis Christa aan de Diemelsee

Wellness en sauna met uitzicht op het meer in het Sauerland

Gratis Wifi

Bad & Sauna

Vaatwasser & wasmachine

Gezinsvriendelijk

Privacybeleid

Basis

Dit privacybeleid is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de websitebeheerder.

De websitebeheerder neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende verdere ontwikkeling van deze website tot wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring kunnen leiden, raden wij u aan de gegevensbeschermingsverklaring regelmatig opnieuw door te lezen.

Definities van de gebruikte termen (bv. "persoonsgegevens" of "verwerking") zijn te vinden in art. 4 DSGVO.

Verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is

Fam. Böhnlein-Spahn
Sonnenweg 3
34519 Heringhausen

E-Mail:
dv@holiday-diemelsee.de

Telefoon
+49 69 94410199

Afdruk
https://www.holiday-diemelsee.de/impressum/

Toegangsgegevens

Wij, de websitebeheerder of pagina-aanbieder, verzamelen gegevens over bezoeken aan de website op basis van ons legitiem belang (zie Art. 6 Par. 1 lit. f. DSGVO) en slaan deze op als "server log files" op de website server. De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:

- Bezochte website
- Tijd op het tijdstip van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/referentie van waaruit u op de site bent gekomen
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres

De serverlogbestanden worden maximaal 7 dagen bewaard en daarna gewist. De gegevens worden opgeslagen om veiligheidsredenen, bv. om gevallen van misbruik te kunnen ophelderen. Indien gegevens om bewijskrachtige redenen moeten worden bewaard, mogen zij niet worden gewist totdat het incident definitief is opgehelderd.

Bereikmeting & cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor gepseudonimiseerde bereikmeting, die door onze server of door een server van derden naar de browser van de gebruiker worden overgebracht. Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

De huidige browsers bieden de mogelijkheid om cookies niet toe te staan. Opmerking: Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang zult hebben tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen maakt.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonsgegevens alleen door als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van dergelijke gegevens.
Persoonsgegevens zijn alle informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren en die naar u kan worden herleid - bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

U kunt deze website ook bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Om onze onlinediensten te verbeteren, slaan wij echter (zonder persoonlijke referentie) uw toegangsgegevens tot deze website op. Deze toegangsgegevens omvatten bijvoorbeeld het bestand dat u hebt opgevraagd of de naam van uw internetprovider. Door de gegevens te anonimiseren is het niet mogelijk conclusies te trekken over uw persoon.

- Wij verwerken persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, IP-adres, e-mailadres, woonplaats, postcode en inhoudelijke gegevens uit het contactformulier.
- Wij verwerken persoonsgegevens alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken gebruikers en met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.
- De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze contractueel overeengekomen diensten te vervullen en ons online aanbod te optimaliseren.

Behandeling van contactgegevens

Als u via de aangeboden contactmogelijkheden contact met ons als website-exploitant opneemt, worden uw gegevens opgeslagen zodat deze kunnen worden gebruikt voor de verwerking en beantwoording van uw vraag. Deze gegevens zullen zonder uw toestemming niet aan derden worden doorgegeven.

Rechten van de gebruiker

Als gebruiker hebt u het recht om kosteloos informatie te vragen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken of wissen. Indien van toepassing, kunt u ook uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen. Indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Verwijdering van gegevens

Tenzij uw verzoek in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren (bv. gegevensbewaring), hebt u het recht om uw gegevens te laten wissen. Door ons opgeslagen gegevens worden gewist als ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Indien gegevens niet kunnen worden gewist omdat zij nodig zijn voor wettelijke doeleinden, wordt de verwerking van de gegevens beperkt. In dat geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.

Recht van bezwaar

De gebruikers van deze website kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Indien u uw persoonsgegevens wilt laten corrigeren, blokkeren, wissen of informeren over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, of indien u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, of indien u een door u gegeven toestemming wilt intrekken, kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres: dv@holiday-diemelsee.de.

© Copyright

www.holiday-diemelsee.de

nl_NLNederlands